Služby

Mzdy

Zpracování mezd představuje:

  • výpočet hrubé a čisté mzdy, vedení mzdových listů, tisk výplatních listů a příkazů k úhradě
  • výpočet případných srážek zaměstnanců
  • zpracování měsíčních Přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
  • přihlášky a odhlášky zaměstnanců
  • roční zúčtování daně z příjmů, mzdové listy, evidenční listy důchodového zabezpečení
  • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou z příjmů fyzických osob
  • potvrzení pro úřady (pro potřebu zaměstnanců)
  • zastupování na úřadech

Vedení účetnictví
naše služby zaručí Váš klidný spánek...