Služby

Vedení účetnictví a daňové evidence

účetnictví musí vést každá právnická osoba (společnost).

účetnictví nemusí vést fyzické osoby nezapsané vobchodním rejstříku, pokud jejich roční obrat nepřesáhl 25 milionů korun. Tito podnikatelé však musí vést daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) nebo alespoň evidenci příjmů a pohledávek, pokud uplatňují výdaje paušálem.


Vedení účetnictví obsahuje:

 • kompletní zpracování a vedení účetnictví - zaúčtování faktur vydan ých a přijat ých, pokladních dokladů, bankovních v ýpisů, zápočtů, opravn ých dokladů, interních dokladů, mezd atd.
 • formální kontrola zaúčtovan ých dokladů
 • vedení a sledování pohledávek a závazků
 • evidenci majetku
 • záznamní povinnost k DPH
 • zpracování účetní uzávěrky - Rozvaha, V ýsledovka, Přílohy
 • inventarizace účtů na konci období
 • zpracování daňového přiznání
 • další účetní v ýstupy dle přání klienta a individuální situace - přehledy dle firem, dlužníků, věřitelů atd.
 • zastupování před finančním úřadem a dalšími institucemi

Samozřejmostí je vedení účetnictví tak, aby odpovídalo všem zákonn ým požadavkům, ale také tak, aby bylo dosaženo co možná nejlepší daňové optimalizace.


Vedení daňové evidence obsahuje:

 • zpracování peněžního deníku
 • vedení pokladní knihy
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • karty investičního majetku
 • záznamní povinnost k DPH
 • zpracování účetní závěrky, daňového přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovnu a příslušnou správu sociálního zabezpečení
 • zastupování na úřadech

Vedení účetnictví
naše služby zaručí Váš klidný spánek...